#
×
110 - Dæmasafn

Stjórnsýslustofnanir
110 1# $$a Sandgerðisbær $$e höfundur $$e útgefandi
110 1# $$a Reykjavíkurborg $$e höfundur $$e útgefandi

Aðrar skipulagsheildir
110 2# $$a Skattstofa Reykjavíkur $$e höfundur $$e útgefandi
110 2# $$a European Union $$e höfundur $$e útgefandi
110 2# $$a Library of Congress $$e höfundur $$e útgefandi
110 2# $$a Silfurstjarnan (fyrirtæki) $$e höfundur $$e útgefandi
110 2# $$a Slysavarnafélag Íslands $$e höfundur $$e útgefandi

110 2# $$a International Geographical Union $$e höfundur
245 10 $$a IGU bulletin

110 2#$$a Ríkislögreglustjórinn
245 10$$a Ársskýrsla …

Stofnun og undirstofnun. Punktur á undan $$b
110 1# $$a Reykjavíkurborg. $$b Velferðarsvið
110 2# $$a Háskóli Íslands. $$b Alþjóðaskrifstofa

Undirstofnanir, deildir, nefndir og ráð eru alla jafna ekki skilgreind sem útgefendur. Í þeim tilvikum þar sem efni er skráð á undirstofnun metur skrásetjari hvort rétt sé að skilgreina undirstofnun sem útgefanda eða gera aukafærslu fyrir sjálfa stofnunina í 710 og skilgreina hana þar sem útgefanda
110 1# $$a Menntamálaráðuneytið.$$b Skólarannsóknadeild $$e höfundur
710 1# $$a Menntamálaráðuneytið $$e útgefandi

110 2# $$a Háskóli Íslands.$$b Rannsóknastofa í kvenna- og kynjafræðum $$e höfundur
700 2# $$a Háskóli Íslands $$e útgefandi

Lög, reglugerðir og skýrslur ráðuneyta

Stjórnarskrá Íslands
110 1# $$a Ísland $$e höfundur
240 10 $$a Stjórnarskrá
245 10 $$a Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands
246 33 $$a Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944

Lög og lagasöfn frá Alþingi
110 1# $$a Ísland $$e höfundur
240 10 $$a Lög
245 10 $$a Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins : $$b nr. 70/1996
264 #1 $$a [Reykjavík] : $$b [Útgefanda ekki getið],$$$c 2000

110 1# $$a Ísland $$e höfundur
240 10 $$a Lög
245 10 $$a Lagasafn :$$b íslensk lög 1. júní 2007 /$$c ritstjórn Ragna Árnadóttir, Helgi Bernódusson, Viðar Már Matthíasson
264 #1 $$a Reykjavík :$$b Dóms- og kirkjumálaráðuneytið,$$c 2007

Reglugerð sett á grundvelli laga frá Alþingi
110 1# $$a Ísland $$e höfundur
240 10 $$a Reglugerðir
245 10 $$a Byggingarreglugerð : $$b nr. 441/1998 með síðari breytingum.
264 #1 $$a Reykjavík : $$b Umhverfisráðuneytið, $$c 2002

Ráðuneyti í sviði 110 – þegar fjallað er um innra starf ráðuneytis eða stefnumótun, annars er skráð á titil
110 1# $$a Menntamálaráðuneytið $$e höfundur $$e útgefandi
245 10 $$a Áræði með ábyrgð :$$b stefna menntamálaráðuneytis um upplýsingatækni í menntun, menningu og vísindum 2005 – 2008 /$$c menntamálaráðuneytið
264 #1 $$a Reykjavík : $$b Menntamálaráðuneytið, $$c 2005

Nefnd sem ber eigið heiti er aðalhöfuð í sviði 110 – meginreglan er að skrá nefndarskýrslur á titil
110 2# $$a Rannsóknarnefnd Alþingis 2008 $$e höfundur $$e útgefandi
245 10 $$a Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir / $$c Rannsóknarnefnd Alþingis ; ritstjórn Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir, Tryggvi Gunnarsson
264 #1 $$a Reykjavík : $$b Rannsóknarnefnd Alþingis,$$c 2010

Hljómsveit skráð fyrir nótnabindi, nótnasetning er hlutverk sem er ekki skilgreint í hlutverkaskrá og er því deilisviði $$e sleppt í 700
110 2# $$a Nýdönsk (hljómsveit) $$e tónskáld
245 10 $$a 25 nýdönsk lög á nótum / $$c Nýdönsk ; nótnasetning Skúli Jónsson og Jón Ólafsson
246 33 $$a Tuttugu og fimm nýdönsk lög á nótum
700 4# $$a Skúli Jónsson $$d 1988
700 4# $$a Jón Ólafsson $$d 1963 $$c (tónlistarmaður)

Síðast breytt: 08.05.23