#
×
Forsíða» MARC21 bókfræði» 9XX - Staðbundið svið»  939 - Íslensk útgáfuskrá
939 - Íslensk útgáfuskrá

Í sviðið eru færðar inn upplýsingar um efni sem fellur undir söfnunarskyldu Lbs - Hbs. Öll söfn taka þátt í að kóða deilisvið $$c, $$e og $$f en einungis starfsmenn Lbs - Hbs kóða deilisvið $$a og $$b. Mikilvægt er að eyða út sviðinu ef færslur eru afritaðar.


Vísar

Fyrri vísir
# Óskilgreindur

Síðari vísir
# Óskilgreindur


Helstu deilisvið og röð þeirra í færslu

$$a Gerð viðfangs (NR)
      c - Kort
      h - Hljóðbók - hljóðbækur undir 5 mínútum fara ekki í útgáfuskrá
      hl - Hljóðrituð tónlist
      m - Bók (49 síður eða fleiri)
      p - Bæklingur (5 - 48 síður) - bækl. undir 5 bls fara ekki í útgáfuskrá
      s - Spil - ekki notað lengur
      t - Tímarit
      v - Myndefni - ekki notað lengur

      Bætið við þessum kóðum eftir því sem við á:
      b - Barnaefni
      k- Kennsluefni (notið ekki b jafnframt)
      x- Íslenskt rit prentað erlendis 
      z- Erlent rit prentað á Íslandi
$$b Ártal útgáfu (NR)
$$c Söfnunarskylda Lbs - Hbs ( NR)
      1 - efni sem er:
           Gefið út á Íslandi og ætlað til almennrar dreifingar
           Gefið út erlendis og varðar Ísland og Íslendinga eða er eftir Íslending(a)

      0 - efni sem er:
           Undanþegið söfnunarskyldu Lbs-Hbs t.d. fjölrit til dreifingar í skólum, útboðsgögn, gögn ætluð til innanhússnota fyrst
           og fremst, trúnaðarskjöl, bráðabirgðaúttektir o.fl.
$$e Sérefniskóðar - ef við á (R) - Notað til að merkja færslur í sérefnisskrár. Einkum notað á óútgefið efni.
       gegnir@landsbokasafn.is úthlutar kóðum t.d. eftirfarandi kóðar:
       ri – óútgefnar lokaritgerðir frá íslenskum háskólum
       lh – óútgefin leikhandrit
$$f Sérefniskóðar - ef við á (R) - Notað til að merkja efni af ýmsum ástæðum svo sem bókagjafir og sérsöfn.
      Einnig notað fyrir efni sem er undanskilið í Íslenskri útgáfuskrá.
      gegnir@landsbokasafn.is úthlutar kóðum t.d. eftirfarandi kóðar:
      rh – Rafhlaðan, vegna vélvirkrar afritunar færslna, flokkstala í sviði 082 er skilyrði
      alm - íslenskt efni sem telst almenn útgáfa eða „markaðsefni“ - notið kóðann í vafatilvikum
      yy – undanskilið íslenskri útgáfuskrá af ýmsum ástæðum (t.d. bæklingar 4 bls eða færri)
      gi – íslenskt efni gefið út fyrir 1844
      ix – efni sem varðar Ísland og Íslendinga eða er eftir Íslending og er gefið út erlendis 
      nzp - efni sem á að fá rafræna möppu í landskjarna (network zone), t.d. rafrænar skýrslur, öllum opnar


Dæmi

Rafræn erlend útgáfa sem varðar Ísland eða er eftir Íslending. Fellur undir söfnunarskyldu Lbs – Hbs og á að varðveita í Rafhlöðu
939 ## $$c 1 $$f ix $$f rh

Fleiri dæmi


Leiðbeiningar / Um sviðið

Fjölbindaverk
Við skráningu fjölbindaverks í eina færslu er sviðið endurtekið fyrir hvert útgáfuár sem á að skila sér inn í Íslenska útgáfuskrá.

Skilaskylda fyrir rafræna útgáfu og varðveislu í Rafhlöðunni
Skilaskyldu telst fullnægt ef efnið er fullskráð í Gegni og skráningarfærslan inniheldur eftirfarandi svið:
082 ## $$a DDC flokkstala
856 40  $$u virk vefslóð á opnum vef (URL)  |4 . |z Heildartexti |q skráarsnið
939 ## $$f rh

Spil og leikföng
Lbs - Hbs kóðar spil og borðspil sem eru íslensk eða Íslandstengd. Í augnablikinu falla ekki öll spil undir söfnunarskyldu en Lbs - Hbs safnar þeim. Leikföng eru ekki kóðuð

Síðast breytt: 12.04.24