#
×
Forsíða» Skráning»  Þýðingar
Hlutverkaheiti - íslenska

Íslenskt heiti

Enskt heiti

Kóði

Skýring / umfangslýsing

(aðild - notið þrengri heiti)

contributor

ctb

Notið nákvæmari heiti, t.d. ritstjórn, þýðandi, myndhöfundur

arkitekt

architect

arc

 

balletthöfundur N danshöfundur

choreographer

chr

 

brúðuleikstjóri N leikbrúðustjórnandi

puppeteer

ppt

 

búningahönnun

costume designer

cst

 

dansari

dancer

dnc

 

danshöfundur

choreographer

chr

Sá sem semur ballett eða annað dansverk sem ætlað er til flutnings, t.d. í leikhúsi

dreifingaraðili

distributor

dst

Aðili sem ber ábyrgð á dreifingu útgefins efnis (einkum tónlistar, kvikmynda og hljóðbóka)

endursögn N stytting eða höfundur

abridger eða author

abr eða
aut

 

flytjandi

performer

prf

Notað um skipulagsheild, t.d. hljómsveit eða kór. Notað um einstaklinga þegar ekki er hægt að greina þrengra heiti, t.d. leikari, lesari, sögumaður, dansari, hljóðfæraleikari, söngvari

forlag N útgefandi

publisher

pbl

 

framleiðandi

producer

pro

Notað um framleiðanda kvikmynda, leikverka, hljóðrita o.s.frv., bæði einstakling og skipulagsheild

framleiðandi prentefnis

manufacturer

mfr

Notað um skipulagsheild sem framleiðir einkum óútgefið efni, t.d. fjölfaldað kennsluefni

grafíklistamaður N myndlistarmaður

artist

art

 

handritshöfundur

screenwriter

aus

Höfundur kvikmyndahandrits og leikhandrits

hljóðfæraleikari

instrumentalist / musician

itr - mus

Notað um hljóðfæraleikara, einleikara og undirleikara

hljóðupptaka N upptaka

recordist

rcd

 

hljómsveitarstjóri N stjórnandi

conductor

cnd

 

hreyfimyndagerð

animator

anm

Notað um myndlífgun, þ.e. þegar teiknimyndapersónur eða leikbrúður eru látnar hreyfast líkt og lifandi verur

höfundur

author

aut

Notað um höfund og meðhöfund texta, óháð miðlun

höfundur eftirmála N höfundur viðprents

author of afterword

aft

 

höfundur endursagnar N höfundur

 

 

Endursögn hugverks, þar sem veruleg breyting er gerð á upprunalegu hugverki, telst nýtt hugverk. Til dæmis þegar gerð er myndabókarútgáfa eða léttlestrarefni sem byggt er á klassískum bókmenntum eða áður útgefnum skáldsögum. Sé eingöngu um styttingu að ræða er skráð á upprunalegan höfund og sá sem styttir er færður í 700 með hlutverkið stytting

höfundur formála N höfundur viðprents

writer of preface

wpr

 

höfundur handrits N handritshöfundur

screenwriter

aus

 

höfundur inngangs N höfundur viðprents

writer of introduction

win

 

höfundur óperutexta

librettist

lbt

Notað við skráningu á tónlist

höfundur söngtexta

lyricist

lyr

Notað við skráningu á tónlist

höfundur viðprents

author of introduction

aui - aft -win - wpr

Viðprent er notað um viðbótarefni, t.d. formála, inngang og eftirmála eftir aðra en höfund megintexta

hönnun

designer

dsr

Mótun eða skipulag hluta, mannvirkja eða umhverfis til framleiðslu eða byggingar þar sem sameinað er fagurfræðilegt og hagkvæmt gildi

kápuhönnun

bookjacket designer

bjd

Einkum notað um íslenskar bækur ef kápa sér sérstaklega vegleg og hönnuður kemur fram

klippari

film editor

flm

Sá sem klippir kvikmynd. Notað við skráningu á kvikmyndum

kortagerð

cartographer

ctg

 

kórstjóri N stjórnandi

conductor

 

 

kvikmyndaframleiðandi N framleiðandi

producer

pro

 

kvikmyndagerðarmaður

filmmaker

fmk

Sá sem býr til kvikmynd og ber sem einstaklingur ábyrgð á tilurð og allri framkvæmd vegna kvikmyndarinnar

kvikmyndaleikstjóri N leikstjóri

director

drt

 

kvikmyndataka

cinematographer

cng

 

kvikun N hreyfimyndagerð

animator

anm

 

kynnir á skjá

onscreen presenter

osp

Notað um aðila sem birtist í mynd og kynnir eða segir frá (t.d. Ómar Ragnarsson í Stiklum eða Attenburough þar sem hann birtist í mynd)

leikari

actor

act

 

leikbrúðustjórnandi

puppeteer

ppt

 

leikkona N leikari

actor

act

 

leikstjóri

director / film director

drt - fmd

Leikstjóri kvikmynda og leikverka

leirlistarmaður N myndlistarmaður

artist

art

 

lesari

narrator

nrt

T.d. lesari hljóðbókar eða þulur í sjónvarpsþætti

listmálari N myndlistarmaður

artist

art

 

ljósmyndari

photographer

pht

 

meðhöfundur N höfundur

author

aut

 

myndhöfundur

illustrator

ill

 

myndlistarmaður

artist

art

Notað um listmálara, grafíklistamenn og leirlistarmenn

myndlífgun N hreyfimyndagerð

animator

anm

 

myndskreytari N myndhöfundur

illustrator

ill

 

óperutexti N höfundur óperutexta

librettist

lbt

 

ráðgjöf

consultant

csl

 

ritnefnd N ritstjórn

editor

edt - edc

 

ritstjóri N ritstjórn

editor

edt - edc

 

ritstjórn

editor

edt - edc

Ritstjóri/ritstjórn greinasafns, fjölbindaverks eða tímarits, t.d. umsjón eða endurskoðun útgáfu, skýringar eða val efnis

safnari N samantekt

compiler

com

 

samantekt

compiler

com

Notað um þann sem safnar, velur og skipuleggur verk, t.d. ritaskrá

samið fyrir

dedicatee

dte

Notað um tónlistarmann sem tónverk er samið fyrir

(samstarfsaðili - notið þrengri heiti)

collaborator

 

Notið nákvæmari heiti, t.d. ritstjórn, þýðandi, myndhöfundur

(skapari - notið þrengri heiti)

creator

cre

Notið þrengra heiti, t.d. höfundur eða tónskáld

skrifari

transcriber

trc

Notað um þann sem skrifar upp texta útfærslu (expression) án þess að breyta innihaldi eða bæta við, t.d. þann sem skrifar upp handrit

spyrill

interviewer

ivr

 

stafagerð

letterer

 

Notað um myndskreytara sem sér um að teikna texta og hljóð í myndasögum

stjórnandi

conductor

cnd

Notað um hljómsveitarstjóra og kórstjóra

stjórnvald

enacting jurisdiction

enj

 

styrktaraðili

sponsor

spn

 

stytting

abridger

abr

Notað til að gera grein fyrir styttum útgáfum. Hlutverkið stytting á ekki heima í sviði 100, nema skapari hugverksins hafi líka séð um að stytta þá útgáfu sem skráð er. Notist ekki þegar um verulega breytingu á upprunalegu hugverki er að ræða. Þá á hlutverkið höfundur við

sýningarstaður

host institution

his

Notað t.d. um leikhús, listasafn eða tónleikasal þar sem listviðburður á sér stað

sýningarstjórn

curator

cur

Notað um t.d. stjórnanda listsýningar

sögumaður

storyteller

stl

Notað um framsögn og lestur með leikrænni tjáningu. Notið lesari í vafatilfellum

söngkona N söngvari

singer

sng

 

söngtextar N höfundur söngtexta

lyricist

lyr

 

söngvari

singer

sng

 

til heiðurs

honoree

hnr

Notað um þann sem heiðurs- og afmælisverk eru skrifuð fyrir

tónskáld

composer

cmp

 

upptaka

recordist

rcd

Notað um þann sem tekur upp hljóð eða mynd

útgefandi

publisher / issuing body

pbl - isb

Forleggjari, forlag, bókaútgefandi, útgefandi tónlistar o.s.frv.

útsetning

arranger

arr

Útsetning tónlistar

útskriftaraðili

degree granting institution

dgg

Stofnun sem útskrifar/veitir háskólagráðu

verkbeiðandi

commissioning body

 

Aðili sem verk er unnið fyrir

verktaki

contractor

ctr

 

viðmælandi

interviewee

ive

 

viðtakandi

addressee

rcp

Notað um viðtakanda sendibréfa

þáttastjórnandi

host

hst

Notað um útvarps- og sjónvarpsþáttastjórnendur sem fá til sín gesti (t.d. Gísli Marteinn Baldursson og Egill Helgason)

þulur N lesari

narrator

nrt

 

þýðandi

translator

trl

 

 

       

 

Þýðingarteymi RDA valdi hlutverkaheiti á íslensku til skráningar í Gegni. Tillögum um fleiri heiti úr MARC Code List for Relators eða RDA Toolkit Relationship Designators má beina til Rögnu Steinarsdóttur, ragnas@landsbokasafn.is, eða Sigrúnar J. Marelsdóttur, sjm@landsbokasafn.is.
Hlutverkalistinn inniheldur valorð og vikorð sem raðað er í stafrófsröð. Valorðin eru heiti á hlutverkum sem notuð eru í deilisviði e í marksviðum 100, 110, 700 og 710. Vikorðin sem vísað er frá eru skáletruð. Innan sviga eru yfirheiti sem einnig er vísað frá.
Þýðinguna unnu Hildur Gunnlaugsdóttir, Ragna Steinarsdóttir og Sigrún J. Marelsdóttir.

Síðast breytt: 31.05.22