Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn

Menu:

Skyldur skrásetjara

  • Skráning í Gegni er samstarfsverkefni aðildarsafnanna.

  • Bókfræðifærslurnar eru sameign safnanna og bera þau sameiginlega ábyrgð á að skráð sé í samræmi við þær reglur sem eru í gildi hverju sinni.

  • Virða ber samþykktir skráningarráðs og vinna samkvæmt þeim.

  • Samstarf skrásetjara felst m.a. í að tilkynna um villur og/eða galla sem þeir kunna að rekast á í bókfræðigögnunum. Slíkum tilkynningum skal beina til skrásetjara færslunnar og/eða til ritstjóra Gegnis á netfangi gegnir@landsbokasafn.is.

  • Landsbókasafn ber endanlega ábyrgð á skráningu efnis sem gefið er út á Íslandi.

  • Fari skrásetjari ekki eftir settum reglum um skráningu í Gegni, þrátt fyrir að hafa fengið ábendingar þar um, fær hann senda bréflega áminningu frá formanni skráningarráðs Gegnis, með dæmum um það sem er ábótavant. Tilkynningu skal einnig senda yfirmanni viðkomandi skrásetjara og ritstjóra bókfræðigrunns Gegnis.

  • Verði skrásetjari ekki við ábendingum um úrbætur innan tveggja vikna, miðað við eðlilega viðveru á vinnustað, verður mál hans tekið til umfjöllunar í skráningarráði, þar sem afturköllun skráningarheimildar er tekin fyrir og afgreidd.

  • Leiðrétti skrásetjari samkvæmt fyrirmælum útnefnir skráningarráð tilsjónarmann sem fylgist með vinnubrögðum og leiðbeinir viðkomandi næstu mánuði. Ef tilsjónarmaður metur - og leggur fram dæmi þar um - að skrásetjari taki ekki leiðbeiningum ákveður skráningarráð hvort afturkalla skuli skráningarheimildina.

 

 

Síðast breytt: 11.06.2015