Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn

Menu:

4XX - Ritraðir

AACR2

Ritröð

Flokkur rita sem bera sameiginlegan safntitil auk eigin aðaltitils, ýmist tölusett eða ótölusett. Fjölbindaverk falla ekki undir þessa skilgreiningu.

Titill ritraðar, eins og hann stendur á riti, er greindur í sviði 490. Leitarbær aukafærsla er gerð í sviði 8XX ef við á.

Svið 440 er aflagt (obsolete) samkvæmt MARC 21 og ekki notað við skráningu nýrra ritraða. Sviðið er leitarbært eftir sem áður.