Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn

Menu:

Tímarit

Tímarit geta birst á margvíslegan hátt, t.d. sem dagblöð, fréttabréf, ársrit, ársskýrslur, ráðstefnurit og ritraðir eða sem „venjuleg“ tímarit, og útgáfan getur verið á ýmsum miðlum. 

Format SE

Tímarit fá formatið SE í marksniði Gegnis. Samkvæmt RDA er tímarit (serial) viðfang sem kemur út í mörgum hlutum, venjulega tölumerktum, og útgáfutímabil er óákveðið. Viðföng sem bera einkenni tímarita eins og tölumerkt hefti eða hafa öra útgáfutíðni en útgáfutímabil varir stutt (t.d. fréttabréf sem tengjast ákveðnum viðburðum) og endurgerðir tímarita eru meðtalin. Lausblaðaútgáfur, vefsíður og rafræn gagnasöfn (ongoing integrating resources) bera einnig einkenni tímarita og fá formatið SE. Um þetta efni gilda þó að einhverju leyti sérstakar reglur sem ekki verður vísað til í skjalinu um RDA skráningu á tímaritum.

Tímarit eru lifandi

Að mörgu ber að hyggja við tímaritaskráningu og segja má að skráningarfærslu tímarits sé í raun aldrei að fullu lokið, m.a. vegna þess að tímarit eru „lifandi“. Líftími tímarita getur verið langur eða stuttur, þau geta eignast fjölskyldu, tengst öðrum tímaritum, endurfæðst eða birst undir nýju heiti. Þá þarf að athuga hvort breytingin sé það mikil að um nýtt hugverk sé að ræða, en það kallar á nýja skráningarfærslu. 

Val á aðaltitli

Gaumgæfa þarf vel val á aðaltitli. Það getur verið annar titill á titilblaði og kápu eða kili. Mismunandi tímarit geta auk þess haft sama heiti eða borið almennan titil á borð við Fréttir, Fréttabréf, Árbók, Rit o.s.frv. Eins titla þarf að aðgreina í skráningu á samræmdan hátt.

ISSN númer

ISSN númer er alþjóðlegt auðkennisnúmer fyrir tímarit en það samsvarar lykiltitli eða einstökum titli tímaritsins. 

RDA

RDA skráningarreglunum fylgja ekki miklar breytingar á tímaritaskráningu. Ný marksvið eru 264, 336, 337 og 338. Upplýsingar á nú að taka upp eins og þær standa á viðfanginu (sjá undantekningar um hástafanotkun samkvæmt samþykkt skráningarráðs) og þannig leggjast af skammstafanir fyrir árgangs- og tölublaðamerkingar ef þær standa ekki á ritinu. Undantekning er að ef ártal er í styttu formi á viðfangi á að skrifa það út, t.d. 1967-1972 í stað 1967-72, og setja skal skástrik í stað bandstriks, t.d. 1961/1962 ef á viðfanginu stendur 1961-2. Latneskar skammstafanir eru ekki lengur notaðar. Samkvæmt RDA skal alltaf gera almenna athugasemd ef aðaltitill er ekki tekinn af titilsíðu. 

Birtingarform

Litið er á endurgerð tímarits, t.d. stafræna endurgerð tímarits sem er hætt að koma út, og upprunaútgáfuna sem aðskilin birtingarform. Ef tímarit breytir um útgáfuhátt eða miðil skal gera nýja skráningarfærslu.
 
 
Heimildir við gerð skjalsins RDA skráning á tímaritum:
Ed Jones: RDA and serials cataloging. Chicago: ALA, 2013.
RDA Toolkit - http://www.rdatoolkit.org/
Library of Congress: CONSER Cataloging Manual CCM
http://www.loc.gov/aba/pcc/conser/more-documentation.html
 
Helga Kristín Gunnarsdóttir, Anna María Sverrisdóttir og Gunnhildur Loftsdóttir tóku saman grunnskjal um skráningu á tímaritum
 
 
Síðast breytt: 27.10. 2016