Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn

Menu:

Eldri uppfærslur

Uppfærsla (02.09. 2020)

Helstu breytingar
Nýjar leiðbeiningar um nafnmyndaskráningu einstaklinga og skipulagsheilda (er einungis unnið af skrásetjurum Landsbókasafns)
Uppfærðar leiðbeiningar um færsluflutning með Z39.50 tengingu og OCLC
Nýjar leiðbeiningar í bókaskráningu um 588 - heimild lýsingar. Sviðið er notað ef upplýsingar eru sóttar annað en á sjálft viðfangið. Oft notað í bókverkaskráningu
Uppfærðar leiðbeiningar um hvernig á að eyða færslu
Uppfærð síða um séríslensk frávik frá MARC 21
Skjalið um hlutverkaheiti hefur verið uppfært og eru ný heiti stjörnumerkt*

 

Uppfærsla (15.11. 2019)

Helstu breytingar
Kaflarnir: Marksvið, AACR skráningarreglur og AACR2-skráning fjarlægðir og RDA framan við kafla- og tenglaheiti tekið út.

RDA – bækur
- Nýr gátlisti fyrir bókverk
- Nýr gátlisti fyrir sýningarskrár

 

Uppfærsla (10.05. 2019)

Helstu breytingar

Víða er að finna ný dæmi um sérstafanotkun í mannanöfnum og titlum 
Skjalið um hlutverkaheiti hefur verið uppfært og eru ný heiti stjörnumerkt*
Kaflinn Sóttar færslur hefur verið uppfærður og einfaldaður
Kaflinn Framsetning mannanafna hefur verið uppfærður og þar undir er að finna nokkur dæmi um framsetningu erlendra nafna

RDA – bækur

Umfjöllun um sérstafanotkun í titli og ábyrgðaraðild
Nýr kafli um sama titil á öðrum miðli
Tafla um efnisorð – val á sviði hefur verið uppfærð
Nýr gátlisti fyrir doktorsritgerðir

RDA – nótur

Nýr gátlisti fyrir nótur á rafrænu formi

RDA – hljóðbækur

Nýr gátlisti og dæmi fyrir hljóðbækur á rafrænu formi

RDA – spil og leikföng

Nýr kafli fyrir spil og leikföng

 

Uppfærsla (03.05. 2018)

RDA - bækur

Val á höfði - útskýringarmynd fyrir val á höfði
024 - doi auðkenni - sviðið er notað fyrir rafrænar bækur og bókarkafla sem eiga sér doi auðkenni. Einnig er kominn nýr kafli - forðafærslur fyrir rafrænar bækur í séráskrift / séreign
RDA - tímarit
024 - doi auðkenni - sviðið er notað fyrir rafrænar tímaritsgreinar
Nýr kafli fyrir forðaskráningu tímarita
RDA - nótur
Kaflinn RDA - nótur hefur verið uppfærður og ná nú leiðbeiningarnar bæði yfir skráningu á prentuðum og rafrænum útgáfum. Leiðbeiningar fyrir safnfærslur hafa verið uppfærðar Safnfærslur (tæki - spil)
Spurt og svarað
Sjá einnig leiðbeiningar fyrir Hvernig skrái ég bækur sem eru ekki á latínuletri?

 

Uppfærsla (16.03. 2017)

Helstu breytingar

Nú þarf að skrá í sitthvora færsluna, efni sem kemur út bæði á prenti og rafrænt.
Kaflinn RDA - bækur hefur verið uppfærður og ná nú leiðbeiningarnar bæði yfir skráningu á prentuðum og rafrænum bókum.
Kominn er nýr gátlisti fyrir rafrænt efni og gátlisti fyrir tímaritaskráningu hefur verið uppfærður.
Nýr kafli um skráningu á móðurleysingjum þ.e.a.s. skráning á bókarköflum úr bókum sem ekki eru skráðar í Gegni. Einnig hafa leiðbeiningarnar um greiniskráningu á bókarköflum verið uppfærðar. Nú er aðgengilegur listi yfir greiniskráð tímarit undir kaflanum Skráningarsamvinna.


Uppfærsla (08.02. 2016) 

Kaflar um RDA

Kaflinn RDA – skráning inniheldur reglur um skráningu samkvæmt RDA á mismunandi tegundum efnis
Kaflinn RDA - fróðleikur inniheldur þýðingu á RDA inngangskafla, þýdda orðalista, ákvarðanir skráningarráðs um RDA o.fl.
RDA - Toolkit er aðgengilegt hér til hægri

 

Uppfærsla (11.11. 2015)

RDA (Resource Description and Access = Lýsing viðfangs og aðgangur)

Undanfarið hefur framsetningu efnis allvíða verið breytt, texti samræmdur og aukið við dæmum.

Helstu breytingar

Einn kafli með RDA fróðleik
RDA - Toolkit aðgengilegt hægra megin á vefsíðu

 

Uppfærsla (30.06. 2015)

RDA (Resource Description and Access)

Í kaflanum RDA og undirköflum hans bætist smám saman eitt og annað um RDA.

Undanfarið hefur framsetningu efnis allvíða verið breytt, texti samræmdur og aukið við dæmum.

Helstu breytingar

Spurt og svarað
Skráningarsamvinna
Eigin flýtihnappar

 

Uppfærsla (04.12. 2014)

Undanfarið hefur framsetningu efnis allvíða verið breytt, texti samræmdur og aukið við dæmum.

RDA (Resource Description and Access)

Unnið verður að innleiðingu RDA skráningarreglnanna samkvæmt innleiðingaráætlun. Til að byrja með sést RDA skráning fyrst og fremst í færslum sem eru sóttar í erlenda gagnagrunna.  Vefurinn RDA Toolkit  inniheldur ýmsan fróðleik og smám saman bætist hér við eitt og annað um RDA.

Síður í vinnslu, stofnaðar vegna RDA

RDA - sóttar færslur - bækur
264 - Framleiðsla, birting, dreifing, höfundarréttarár 
336 - Form innihalds / Content Type 
337 - Birting / Media Type 
338 - Ytra form / Carrier Type

Uppfærsla (06.06. 2013)

Undanfarið hefur framsetningu efnis allvíða verið breytt, texti samræmdur og aukið við dæmum.

Nýtt

Skjákennsla
- Mannanöfn, að velja rétta nafnmynd  
  Svið 100 - íslensk og erlend mannanöfn
  Svið 600 - íslensk og erlend mannanöfn
  Svið 700 - íslensk og erlend mannanöfn
Kynning á Vef-Dewey (Marksnið → svið 082)
Að eyða færslu (Kerfið)

Skráning
Tímarit
Rafræn tímarit – dæmi

MARC snið → Séríslensk frávik
Langir textar kaflaskiptir  (t.d. svið 245 → Dæmasafn)

Síður handbókarinnar eru auðkenndar með dagsetningu síðustu breytinga


Uppfærsla (29.06. 2012)

Undanfarið hefur framsetningu efnis allvíða verið breytt, texti samræmdur og aukið við dæmum.

Nýtt

- Skráning – nýr kafli um skráningu mismunandi efnistegunda
- Skráningarreglur → Reglur um skráningu mismunandi tegunda efnis: Sýningarskrár
- Lykilskrá – tengill í staðfest íslensk efnisorð og mannanöfn
- Rafrænn aðgangur að Skráningarreglum bókasafna (1988)
- Rafrænn aðgangur að ISBD(M) (ísl. þýð. 1992) 

 

Uppfærsla (29.06. 2011)  

Vallistar í kóðasviðum (007 og 008) og ýmislegt fleira nýtt í starfsumhverfi skrásetjara.
Sjá nánar

Undanfarið hefur framsetningu efnis allvíða verið breytt, texti samræmdur og aukið við dæmum. Helstu nýjungar og breytingar eru:

Nýtt

Skráningarreglur → Reglur um skráningu mismunandi tegunda efnis:
Lög, reglugerðir og skýrslur ráðuneyta (13. april 2011)
Rafrænn aðgangur - 856 (13. apríl 2011)

Ný dæmi í mörgum köflum, t.d.:

Lög og reglugerðir ...
Ritraðir, staðlar /
Efnisorð ,
Notendahópar
Rafrænn aðgangur

Uppfært

Marksnið - breytt framsetning á fyrirmælum um greinarmerki milli atriða
Framsetning mannanafna - breytt kaflaheiti (Names of persons)

Síður handbókarinnar eru auðkenndar með dagsetningu síðustu breytinga

Leit í handbókinni

Í viðbót við leitargluggann (efst til hægri) er hægt að nota Ctrl+F og þá opnast annar leitargluggi (efst til vinstri) sem virkar fyrir orðaleit á opinni síðu

    

Uppfærsla (28.10. 2010) 

Undanfarið hefur uppsetningu efnis allvíða verið breytt, texti samræmdur og aukið við dæmum. Helstu nýjungar og breytingar eru:

Nýtt

Leitargluggi
Kafli um skráningarheimildir
Kerfið → Ný færsla

Uppfært

Hjálpargögn → Töflur (PDF), til útprentunar
Kaflinn um Landskerfi bókasafna, meðal annars tengill í lista yfir safnkóða
Skrár erlendra bókasafna, viðbætur
Algengar spurningar, viðbætur

  

Uppfærsla (29.12. 2009) 

Helstu breytingar snúa að  ritröðum. Svið 440 er aflagt samkvæmt MARC 21.
Eftirtaldir kaflar voru uppfærðir með hliðsjón af  skráningu ritraðatitla í sviði 490 / 8XX

Marksvið
4XX – Ritraðir
810 – Stofnun (aukafærsla á ritröð)
830 – Samræmdur titill (aukafærsla á ritröð)

Hjálpargögn
Gátlistar – uppfærðir m.t.t. 490 / 8XX
Dæmasafn – uppfært m.t.t. 490 / 8XX

Nýtt
Skráningarreglur - Reglur um skráningu mismunandi tegunda efnis - Skráning á hljóðritaðri tónlist
Hjálpargögn - Gátlistar - Lokaritgerðir 

  

Uppfærsla (12.12. 2008)

Uppfærslu á handbókinni er lokið. Uppsetning hefur allvíða verið lagfærð, texti samræmdur og aukið við dæmum. Þar fyrir utan eru neðantaldar breytingar og nýjungar helstar:

MARC-staðall - Vefslóð um greini í ýmsum tungumálum: Initial definite and indefinite articles.
Svið 020 - Reikniforrit sem umreiknar 10 stafa númer í 13 stafa og öfugt.
Svið 505 - Notkun greinarmerkja einfölduð og bætt við upplýsingum um vísanotkun.
Svið 511 - Upplýsingar um vísanotkun leiðréttar.
Svið 534 - Tekinn upp tvípunktur á undan deilisviði c.
Svið 740 - Heimilt að skrá athugasemdalaust tónverkatitla samkvæmt Grove Music
Hjálpargögn - Mismunandi tegundir efnis- Nýlegt skjal frá skráningarráði Gegnis: Skráning á nótum
Hjálpargögn - Gátlistar - Tölvugögn – tafla með leiðbeiningum um skráningu tölvuleikja, margmiðlunarefnis, tungumálanámskeiða, vefsíðna og rafrænna bóka.
Hjálpargögn - Dæmasafn - Tölvugögn – dæmi um skráningu tölvuleikja, margmiðlunarefnis, tungumálanámskeiða, vefsíðna.

Algengar spurningar - Nýjar spurningar og svör, þ.á m. um hvernig færslusnið er flutt á milli tölva og um skráningu á ungverskum og asískum nöfnum.

Skráning frummálstitla (22. 01. 2008)

Skráningarráð Gegnis samþykkti 20. des. 2007 breytta notkun á sviði 240, frávik frá MARC 21. Sjá

Greining útgáfuárs á bókum

19. nóvember 2007 uppfærði skráningarráð Gegnis skjalið Greining útgáfuárs á bókum. Sjá 260 – Greining útgáfuárs á bókum

 

Nýr vefur (23.10. 2007)

Handbók skrásetjara Gegnis hefur verið færð í vefumsjónarkerfið CMS Made Simple og fengið nýtt útlit. Nýi vefurinn auðveldar aðgang að efni handbókarinnar og gerir það sýnilegra. Samþykktir skráningarráðs um skráningu hljóðbóka, tungumálanámskeiða, tölvugagna og samsettra gagna hafa verið felldar í handbókina. Efni hennar var að öðru leyti einungis uppfært lítillega í þetta sinn.

Uppsetning kerfisins og ráðgjöf var í höndum Gunnars Grímssonar viðmótshönnuðar. Merki handbókarinnar hannaði Hólmfríður Sóley Hjartardóttir vefstjóri. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn heldur vefnum úti og styrkti þessa nýju gerð hans.