Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn

Menu:

Afritun færslna

Gæta þarf sérstakrar varúðar við afritun færslna. Fara þarf svo vandlega yfir nýju færsluna (afritið) að álitamál er hvort afritun flýtir fyrir. Fremur er mælt með að vinna út frá góðu færslusniði.

Við skráningu á íslensku efni er mælst til að skrásetjarar afriti ekki færslur nema í undantekningartilfellum. Ef hafa skal aðra færslu til hliðsjónar við nýskráningu er snjallt að hafa nýju færsluna og þá sem á að styðjast við báðar á skjánum á skiptu vinnuborði. Þá birtast færslurnar hlið við hlið. Það er auðvelt að afrita heil svið með Ctrl+T og líma í nýju færsluna með Alt+T. Deilisvið eru afrituð með Ctrl+S og límd með Alt+S.

Færsla afrituð

Velja Skráning → Afrita færslu (Ctrl+N).
Fyrirmyndin hverfur af skjánum. Afritið stendur eftir. Á bláu línunni efst stendur „Staðbundin færsla“ í stað færslunúmers, titils og ábyrgðaraðildar fyrirmyndarinnar. Staðfestir það að verið er að vinna í afritinu en ekki í fyrirmyndinni. Nýtt færslunúmer birtist í bláu línunni þegar færslan er vistuð á miðlara (server).

Eyða verður öllum sviðum sem ekki eiga heima í nýju færslunni.

Mjög mikilvægt er að eyða 001 (færslunr.) úr afritinu og endurnýja 008.
Sviði 001 er eytt til þess að nýtt 001 svið geti myndast við vistun á miðlara (server). Ef sviði 001 er ekki eytt og færslunr. fyrirmyndarinnar stendur í sviði 001 keyrir kerfið ekki færslunr. nýju færslunnar þar inn en gefur réttilega villuboð um „duplicate entry in the INDEX file“. Sviði 008 er nauðsynlegt að eyða og bæta síðan nýju 008 sviði í færsluna. Sé svið 008 ekki endurnýjað fær nýja færslan ranglega sömu stofndagsetningu og fyrirmyndin (sæti 00-05).

Síðast breytt: 04.06.2013