Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn

Menu:

830 – Samræmdur titill (R)

AACR2

Notað með sviði 490.
Gerð er aukafærsla í sviði 830 þegar titill ritraðar, sem stendur á riti, er samhljóða samræmdum titli ritraðarinnar og inniheldur ekki heiti stofnunar.

Fyrri vísir

Óskilgreindur

Síðari vísir, 0-9 ógild tákn við röðun

0 = Enginn greinir
2 = A ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
3 = An ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
4 = The (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)

Um greini í ýmsum tungumálum

Deilisviðstákn

$$a Titill (NR)
$$n Tölusetning / raðtákn undirritraðar (R)
$$p Titill undirritraðar (R)
$$x  ISSN (NR)
       Skráð þótt ekki standi á riti
$$v  Raðtákn
       Æskilegt er að sleppa $$v skv. samþ. skráningarráðs 14. maí 2014

Deilisvið geta verið fleiri – sjá MARC 21

Skrásetjari þarf að setja viðeigandi greinarmerki milli deilisviða. Kerfið setur ekki greinarmerki í sviðið.

Röð atriða og greinarmerkjasetning – sjá einnig dæmi

$$a
$$n – punktur á undan $$n
$$p – komma þegar $$n kemur á undan en punktur ef ekkert $$n er í færslunni
        Titill í $$p byrjar á hástaf
$$x – komma á undan $$x
$$v – bil og semikomma á undan $$v
         Æskilegt er að sleppa $$v skv. samþ. skráningarráðs 14. maí 2014

Þetta svið er notað með sviði 490 þegar gera skal aukafærslu fyrir ritröð. Einnig notað þegar greina þarf aðra málmynd titils, vegna afbrigða í stafsetningu eða ritröð er þekkt undir fleiri en einu heiti.

Sviðið má endurtaka þegar verk tilheyrir fleiri en einni ritröð.

Aukafærsla á ritröð í sviði 8XX er leitarbær en birtist ekki í fullri færslu. 

Dæmi:
Sami titill í 490 og 830

490 1# $$aOrðfræðirit fyrri alda ;$$v4
830 #0 $$aOrðfræðirit fyrri alda

Dæmi:
Sami titill í 490 og 830

490 1# $$aTemaNord,$$x0908-6692 ;$$v2011:505
830 #0 $$aTemaNord,$$x0908-6692

Dæmi:
Sami titill í 490 og 830
Aukafærsla í 740 á heitið sem staðallinn gengur undir
490 1# $$aÍslenskur staðall
830 #0 $$aÍslenskur staðall
740 0# $$aÍST 130:2004

Dæmi:
ISSN stendur ekki á ritinu
Samræmdur titill ritraðarinnar inniheldur ISSN
Númer í raðtákni skal rita með serkneskum tölustöfum
490 1# $$aActa naturalia Islandica ;$$v2, 2
830 #0 $$aActa naturalia Islandica,$$x0365-4850

Dæmi:
Greinir tekinn upp í 490 eins og stendur á riti
Síðari vísir í 830 undanskilur greini við röðun

490 1#  $$aThe great centuries of painting
830 #4  $$aThe great centuries of painting

Dæmi:
Ritröð mynddiska
Greinir tekinn upp í 490 eins og stendur á riti
Síðari vísir í 830 undanskilur greini við röðun

490 1# $$aThe British years
830 #4 $$aThe British years

Dæmi:
Tvær málmyndir og afbrigði í stafsetningu, í sumum bindum ritraðarinnar er „Íslenzk“ með z

490 1#   $$aÍslensk heimspeki =$$aPhilosophia Islandica ;$$v10
830 #0   $$aÍslensk heimspeki
830 #0   $$aÍslenzk heimspeki
830 #0   $$aPhilosophia Islandica

 

Síðast breytt: 15.10. 2014