Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn

Menu:

440 – Ritröð – aukafærsla (R)

AACR2

Svið 440 er aflagt (obsolete) samkvæmt MARC 21 og ekki notað við skráningu nýrra ritraða í Gegni.

Notið svið 490 / 8XX fyrir nýja ritraðatitla.

Ritraðir, sem hafa verið skráðar í 440, verða þannig áfram um sinn. Bindi, sem bætast við slíka ritröð, eru skráð eins og þau sem fyrir eru.


Sviðið hefur fyrirsögnina „Ritröð“ á gegnir.is

Fyrri vísir

# Óskilgreindur

Síðari vísir, 0-9 ógild tákn við röðun

0 = Enginn greinir
2 = A ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
3 = An ... (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)
4 = The (eða samsvarandi fjöldi bókstafa í greini á öðrum tungumálum en ensku)

Um greini í ýmsum tungumálum

Deilisviðstákn

$$a Titill (NR)
$$n Tölusetning / raðtákn undirritraðar (R)
$$p Titill undirritraðar (R)
$$x ISSN (NR)
$$v Raðtákn bindis (NR)

Þetta svið er notað þegar gera skal aukafærslu fyrir ritröð og ritraðartitill er í réttu formi til aukafærslu, þ.e. titill er merkingarbær og lýsandi. Merkingarlausir titlar fara í 490 s.s. rit sem bera eingöngu heitið Rit, Ritröð, Ritsafn, Skýrslur, Þýðingar.

Sviðið má endurtaka þegar verk tilheyrir fleiri en einni ritröð.
Skrásetjari þarf að setja viðeigandi greinarmerki milli deilisviða. Kerfið setur ekki greinarmerki í sviðið.

Röð atriða og greinarmerkjasetning – sjá einnig dæmi

$$a
$$n – punktur á undan $$n
$$p – komma þegar $$n kemur á undan en punktur ef ekkert $$n er í færslunni
        Titill í $$p byrjar á hástaf
$$x – komma á undan $$x
$$v – bil og semikomma á undan $$v

Dæmi:
Síðari vísir undanskilur greini við röðun
440 #4 $$aThe New American Nation series

Dæmi:
440 #0 $$aSagan um Ísfólkið ;$$v47

Dæmi:
Komma er á undan $$p þar sem $$n kemur fyrir í færslunni
440 #0 $$aNATO ASI series.$$nSeries A,$$pLife sciences ;$$v95

Dæmi:
Punktur er á undan $$p þar sem ekkert $$n kemur fyrir í færslunni
440 #0 $$aSynopsis of the British fauna.$pNew series,$x0082-1101 ;$v51

 

Ritraðir stofnana án titils

Nokkrar stofnanir gefa út ritraðir sem innhalda einungis heiti stofnunar og raðtákn. Þá er notað svið 440, heiti stofnunar fært í $$a og raðtákn í $$v.

Dæmi:
440 #0 $$aFornleifastofnun Íslands ;$$vFS169-00031

 

Síðast breytt: 27.06.2011