Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn

Menu:

039 – Íslensk útgáfuskrá (R)

AACR2

Staðbundið kóðasvið – séríslenskt frávik frá MARC 21

Fyrri vísir

Óskilgreindur

Síðari vísir

Óskilgreindur

Deilisviðstákn

$$a Gerð (NR) – eingöngu kóðað á Lbs-Hbs
$$b Útgáfuár (NR) – eingöngu kóðað á Lbs-Hbs
$$c Söfnunarskylda Lbs-Hbs (NR) – öll söfn kóða
$$e Sérefnisskrá (R) – ritstjóri Gegnis úthlutar kóðum
$$f Sérefnisskrá (R) - ritstjóri Gegnis úthlutar kóðum

Aðildarsöfn Gegnis taka þátt í að kóða deilisvið c og f, þ.e.:
Efni gefið út á Íslandi $$c=1
Efni gefið út erlendis sem varðar Ísland / Íslendinga $$c=1 og $$f= ix
Einkum á þetta við um hljóðritaða tónlist (sbr. samþykkt skráningarráðs Lágmarkskóðun við skráningu í Gegni).

Við skráningu fjölbindaverks í einni færslu er sviðið endurtekið fyrir hvert útgáfuár sem á að skila sér inn í Íslenska útgáfuskrá

Mikilvægt er að eyða sviði 039 úr afrituðum færslum.

Format$a = Gerð rits (NR)
Eingöngu notað á Lbs-Hbs fyrir gögn sem falla undir umfang Íslenskrar útgáfuskrár
Í þessu deilisviði getur staðið einn af eftirfarandi kóðum:  
BK
BK
HB
MU
CF
SE
MA
MP
VM
m - Bók (49 síður eða fleiri)
p - Bæklingur (48 síður eða færri)
h - Hljóðbók (tal) 
hl - Hljóðrit (tónar)
d - Tölvugögn
t - Tímarit
u - Handrit
c - Kort
v - Myndband / mynddiskur
+ Eftirfarandi kóðar ef þeir eiga við, einn eða fleiri:  

0
b
k
s
g
j
n
x
z
 

Undanskilið, á ekki heima í Íslenskri útgáfuskrá (ekki notað lengur, sjá $f = yy)
Barnaefni
Kennsluefni (notið ekki b jafnframt) 
Sérprent (ekki notað lengur)
Geisladiskur (ekki notað eftir 1. júní 2012)
Hljómplata (ekki notað eftir 1. júní 2012)
Snælda (ekki notað eftir 1. júní 2012)
Íslenskt rit prentað erlendis
Erlent rit prentað á Íslandi  

$b = Ártal íslenskrar útgáfuskrá (NR) - eingöngu notað á Lbs-Hbs 

Hér er kóðinn tvö síðustu sæti útgáfuárs.
Kóðinn xx táknar að færslan á ekki heima í Íslenskri útgáfuskrá.
Dæmi - Gefið út 2009
$b09

$c = Söfnunarskylda Íslandssafns Lbs-Hbs (NR) - öll söfn kóða
1 (tölustafur) Gefið út á Íslandi og ætlað til almennrar dreifingar
Gefið út erlendis og varðar Ísland eða Íslendinga
Ath. að óútgefið efni er ekki kóðað hér.
0 (tölustafur)Undanþegið söfnunarskyldu Lbs-Hbs
Dæmi: Fjölrit til dreifingar í skólum, útboðsgögn, gögn ætluð til innanhússnota fyrst og fremst, trúnaðarskjöl, bráðabirgðaúttektir, skýrslur gerðar í örfáum eintökum vegna einhverra verkefna og ekki ætlaðar til birtingar o.s.frv. 
$e = Sérefnisskrá (R)gegnir@landsbokasafn.is úthlutar kóðum
Notað til að merkja færslur í sérefnisskrár. Einkum notað á óútgefið efni.  
ri  Óútgefnar lokaritgerðir frá íslenskum háskólum 
$f = Sérefnisskrá (R)gegnir@landsbokasafn.is úthlutar kóðum
Notað til að merkja efni sem er undanskilið í Íslenskri útgáfuskrá, einnig bókagjafir og sérsöfn, t.d. Kvennasögusafn (kv), bókagjöf Þóris Kr. Þórðarsonar (ÞKR) o.fl.

ÁS
yy

fo
gi
ix
rh
hm

Ársskýrslur
Undanskilið í Íslenskri útgáfuskrá af ýmsum ástæðum ($a og $b á ekki við)
Forskráð á Lbs-Hbs samkvæmt upplýsingum úr Bókatíðindum (ekki notað lengur)
Íslenskt efni, gefið út fyrir 1844
Efni sem varðar Ísland og Íslendinga og gefið er út erlendis - öll söfn nota  
Rafhlaðan (vegna vélvirkrar afritunar færslna - flokkstala í sviði 082 er skilyrði)
Rafrænt efni skráð í Landsbókasafni - skylduskilum

 

Kóðað fyrir Íslenska útgáfuskrá

Dæmi:
Kennslubók
Bók ($$a = m)
Kennsluefni ($$a = k)
Gefin út á Íslandi árið 2000 ($$b = 00)
Fellur undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs ($$c = 1)

039 ## $$amk$$b00$$c1

Dæmi:
Fjölbindaverk, prentað erlendis
Bók ($$a = m)
Prentað erlendis ($$a = x)
Gefið út á 4 árum, eitt bindi hvert ár ($$b = 02 o.s.frv.)
Fellur undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs ($$c = 1)

039 ## $$amx$$b02$$c1
039 ## $$amx$$b03$$c1
039 ## $$amx$$b04$$c1
039 ## $$amx$$b06$$c1

Dæmi:
T
ónlist
Hljóðrit ($$a = hl)
Gefið út á Íslandi árið 2012 ($$b = 12)
Fellur undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs ($$c = 1)

039 ## $$ahl$$b12$$c1

Dæmi:
Lesið barnaefni
Hljóðbók ($$a = h)
Barnaefni ($$a = b)
Gefið út á Íslandi árið 2012 ($$b = 12)
Fellur undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs ($$c = 1)

039 ## $$ahb$$b12$$c1

Dæmi:
Tímarit gefið út á Íslandi, útgáfa hófst árið 2007

Tímarit ($$a = t)
Gefið út á Íslandi árið 2017 ($$b = 07)
Fellur undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs ($$c = 1)

039 ## $$at$$b07$$c1

Dæmi:
Rit gefið út á Íslandi, einnig til rafrænt (Rafhlaðan)
Bæklingur ($$a = p)
Gefinn út á Íslandi árið 2014 ($$b = 14)
Fellur undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs ($$c = 1)
Vistað í Rafhlöðunni ($$f = rh)

039 ## $$ap$$b14$$c1$$frh

Dæmi:
Rafrænt rit gefið út á Íslandi, skráð í Lbs - skylduskilum (Rafhlaðan)
Bæklingur ($$a = p)
Gefinn út á Íslandi árið 2015 ($$b = 15)
Fellur undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs ($$c = 1)
Vistað í Rafhlöðunni ($$f = rh)
Skráð í Lbs - skylduskium ($$fhm)

039 ## $$ap$$b15$$c1$$frh$$fhm

 

 

Fellur ekki undir Íslenska útgáfuskrá

Dæmi:
Ársskýrsla

Fellur undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs ($$c = 1)
Ársskýrsla, undanskilin Íslenskri útgáfuskrá ($$f = ÁS)

039 ## $$c1$$fÁS

Dæmi:
Efni tengt Íslandi / Íslendingum, gefið út erlendis

Fellur undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs ($$c = 1)
Gefið út erlendis ($$f = ix)

039 ## $$c1$$fix

Dæmi:
Efni tengt Íslandi / Íslendingum, gefið út erlendis - einnig til rafrænt

Fellur undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs ($$c = 1)
Gefið út erlendis ($$f = ix)
Vistað í Rafhlöðunni ($$f = rh)

039 ## $$c1$$fix$$frh

Dæmi:
Erlent rit, varðar Ísland, prentað á Íslandi
Erlent rit prentað á Íslandi ($a = z)
Fellur undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs ($c = 1)
Gefið út erlendis ($$f = ix)

039 ## $$az$$c1$$fix
260 ## $$aWinnipeg :$$bUniversity of Manitoba,$$cc2010$$e(Reykjavík :$$fOddi)

Dæmi:
Erlent rit, prentað á Íslandi
Erlent rit prentað á Íslandi ($a = z)
Fellur undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs ($c = 1)

039 ## $$az$$c1

Dæmi:
Íslenskt rit, gefið út fyrir 1844
Bók ($a = m)
Ekki í útgáfuskrá ($$b = xx)
Fellur undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs ($c = 1)
Íslenskt efni, gefið út fyrir 1844 ($$f = gi)

039 ## $$am$$bxx$$c$$fgi1

Dæmi:
Óútgefið efni
Útgáfuland Ísland (008 15-17 = ic)
Undanþegið söfnunarskyldu Lbs-Hbs ($$c = 0)

039 ## $$c0

Dæmi:
Undanskilið fyrir Íslenska útgáfuskrá

Útgáfuland Ísland (008 15-17 = ic)
Fellur ekki undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs ($$c = 0)
Fellur ekki undir umfang Íslenskrar útgáfuskrár ($$f = yy)

039 ## $$c0$$fyy

Dæmi:
Undanskilið fyrir Íslenska útgáfuskrá

Útgáfuland Ísland (008 15-17 = ic)
Fellur undir söfnunarskyldu Lbs-Hbs ($$c1 - tölustafurinn 1)
Fellur ekki undir umfang Íslenskrar útgáfuskrár ($$f = yy)

039  ## $$c1$$fyy

Dæmi:
Lokaritgerð frá íslenskum háskóla:
Óútgefin lokaritgerð frá íslenskum háskóla ($$e = ri)

039 ## $$eri 

 

 Síðast uppfært 17.07. 2015