Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn

Menu:

039 - Bækur (prentaðar og rafrænar)

 

      

 

Skilaskylda fyrir rafræna útgáfu og varðveislu í Rafhlöðunni

 
Skilaskyldu telst fullnægt ef efnið er fullskráð í Gegni og skráningarfærslan inniheldur eftirfarandi svið:
039 ## |f rh
082 ## |a DDC flokkstala
856 40  |u virk vefslóð á opnum vef (URL)  |4 . |z Heildartexti |q skráarsnið

 

 

       

 

039 ## - Íslensk útgáfuskrá (R)

 
Deilisvið |a og |b eru eingöngu notað á Lbs-Hbs fyrir gögn sem falla undir umfang Íslenskrar útgáfuskrár. Því er mikilvægt að eyða út sviðinu ef færslur eru afritaðar.
 
|a = Gerð rits (NR)
Í þessu deilisviði getur staðið annar af eftirfarandi kóðum: 
          m - Bók (49 síður eða fleiri)
          p - Bæklingur (48 síður eða færri)
og eftirfarandi kóðar ef þeir eiga við, einn eða fleiri:
          b
- Barnaefni
          k- Kennsluefni (notið ekki b jafnframt)
          x- Íslenskt rit prentað erlendis
          z- Erlent rit prentað á Íslandi
 
|b = Ártal íslenskrar útgáfuskrá (NR)
Hér er útgáfuárið sett inn
Kóðinn xx táknar að færslan á ekki heima í Íslenskri útgáfuskrá.
 
Fjölbindaverk
Við skráningu fjölbindaverks í einni færslu er sviðið endurtekið fyrir hvert útgáfuár sem á að skila sér inn í Íslenska útgáfuskrá.

 

 

       

 

039 ## - Íslensk útgáfuskrá - öll söfn kóða (R)

 
Öll söfn taka þátt í að kóða deilisvið |c |e og |f vegna Íslenskrar útgáfuskrár
 
Söfnunarskylda Íslandssafns Lbs-Hbs (NR)
|c = 1 - efni sem er:
Gefið út á Íslandi og ætlað til almennrar dreifingar
Gefið út erlendis og varðar Ísland eða Íslendinga
Óútgefið efni er ekki kóðað hér
 
|c = 0 - efni sem er:
Undanþegið söfnunarskyldu Lbs-Hbs
Dæmi: Fjölrit til dreifingar í skólum, útboðsgögn, gögn ætluð til innanhússnota fyrst og fremst, trúnaðarskjöl, bráðabirgðaúttektir, skýrslur gerðar í örfáum eintökum vegna einhverra verkefna og ekki ætlaðar til birtingar o.s.frv.
 
Sérefniskóðar -  ef við á (R)
|e Notað til að merkja færslur í sérefnisskrár. Einkum notað á óútgefið
    efni. gegnir@landsbokasafn.is úthlutar kóðum t.d. eftirfarandi kóðar:
          ri – óútgefnar lokaritgerðir frá íslenskum háskólum
          lh – óútgefin leikhandrit
|f Notað til að merkja efni af ýmsum ástæðum svo sem bókagjafir og sérsöfn. Einnig notað fyrir efni sem er undanskilið í Íslenskri útgáfuskrá.
gegnir@landsbokasafn.is úthlutar kóðum t.d. eftirfarandi kóðar:
          rh – Rafhlaðan, vegna vélvirkrar afritunar færslna, flokkstala í
                 sviði 082 er skilyrði
          alm - íslenskt efni sem telst almenn útgáfa eða „markaðsefni“ 
          yy – undanskilið íslenskri útgáfuskrá af ýmsum ástæðum (|a og |b
                 á ekki við)
          gi – íslenskt efni gefið út fyrir 1844
          ix – efni sem varðar Ísland og Íslendinga og er gefið út erlendis  

 

 

Deilisvið |a og |b eru eingöngu notuð á Lbs-Hbs fyrir gögn sem falla undir umfang Íslenskrar útgáfuskrár
 
Dæmi:
Kennslubók gefin út á Íslandi sem fellur undir söfnunarskyldu Lbs - Hbs

039 ## |a mk |b 2000 |c 1
039 ## |a m = bók
            |a k = kennsluefni
            |b 2000 = útgáfuár   
            |c 1 = fellur undir söfnunarskyldu Lbs - Hbs
Dæmi:
Fjölbindaverk gefið út á Íslandi en prentað erlendis
Gefið út á fjórum árum, eitt bindi hvert ár 

039 ## |a mx |b 2002 |c 1
039 ## |a mx |b 2003 |c 1
039 ## |a mx |b 2004 |c 1
039 ## |a mx |b 2005 |c 1
039 ## |a m = bók
            |a x = prentað erlendis
            |b 2002 o.s.frv. = útgáfuár
            |c 1 = fellur undir söfnunarskyldu Lbs - Hbs
Dæmi:
Rafrænt rit gefið út á Íslandi, skráð í Lbs – Hbs skylduskilum (Rafhlaðan)
039 ## $$ap$$b15$$c1$$frh$$fhm
039 ## |a p = bæklingur
            |b 2015 = útgáfuár 2015
            |c 1 = fellur undir söfnunarskyldu Lbs - Hbs
            |f rh = vistað í Rafhlöðunni
            |f hm = skráð í Lbs – Hbs skylduskilum

 

 

Öll söfn taka þátt í að kóða deilisvið |c |e og |f
 
Dæmi:
Íslenskt rit, fellur undir söfnunarskyldu Lbs - Hbs
039 ## |c 1
 
Dæmi:
Íslenskt rit, gefið út rafrænt. Fellur undir söfnunarskyldu Lbs - Hbs. Á að skila inn til Landsbókasafns og varðveita í Rafhlöðu
039 ## |c 1 |f rh
 
Dæmi:
Óútgefnar ritgerðir frá íslenskum háskólum
039 ## |e ri
 
Dæmi:
Prentuð erlend útgáfa sem varðar Ísland eða er eftir Íslending. Fellur undir söfnunarskyldu Lbs - Hbs.
039 ## |c 1 |f ix
 
Dæmi:
Rafræn erlend útgáfa sem varðar Ísland eða er eftir Íslending. Fellur undir söfnunarskyldu Lbs – Hbs og á að varðveita í Rafhlöðu
039 ## |c 1 |f ix |f rh

 

 

Síðast breytt: 14.12. 2018